LivsVeiKart

– en nettside for numerologi

Personlig år

Personlig år beregnes ut fra fødselsdato + måned + Universelt år.

Universelt år er det allmenne vibrasjonen, eller universelle året vi alle er i.
Det universelle året løper med vårt kalenderår. Vibrasjonene vil begynne å overlappe hverandre i slutten av november foregående år, og litt ut i januar inneværende år. Det vil si at hvis du f.eks er i ditt personlige år 5, vil vibrasjonen av personlig år 6 langsomt begynne i november i personlig år 5, mens vibrasjonen fra personlig år 5 langsomt vil avta ut i januar i personlig år 6.

Det er enkelt å beregne:
– Summer tallene i nåværende år
– Reduser dem til et enkelt tall fra 1 – 9

For eksempel:
2001 = 2 + 0 + 0 + 1 = 3 altså Universelt år 3

2012 = 2 + 0 + 1 + 2 = 5 altså Universelt år 5
PERSONLIG ÅR KART
For å finne ut hva ditt personlige år er, legg sammen dagen du ble født med måneden du ble født + universelt år:

Fødselsdag + fødselsmåned + universelt år = Personlig år
Eksempel:
2. 5. + år 1999:
2 + 5 + 1 + 9 + 9 + 9 = Personlig år 8

Personlig år vibrasjoner:
Personlig år har i seg hvert enkelt tall sin individuelle energi og kvaliteter.
Har du en oversikt over hvilket personlig år du er i, hva det neste personlige året vil bli, kan du også planlegge livet bedre og også ha en forståelse av hvorfor energien din er høy ett år, mens den er lav et annet.

Personlig år
Personlig år går i en syklus fra 1 til 9. Med en gang vi er ferdig med en hel syklus gjennom de 9 personlige årene, begynner vi på nytt igjen. Personlig år 1 er starten på vår erfaring og personlig år 9 vil konkludere og inneholde kunnskapen, lidenskapen og forståelsen for det man har oppnådd fra en hel syklus av erfaringer og opplevelser.

De følgende definisjonene vil gi deg en ledetråd i det som er å finne i et Personlig År.

1 Personlig År
KREATIVITET OG SELVTILLIT
Dette er en tid for ny begynnelse og nye muligheter. Året før var ditt personlige år 9, et år som inneholdt opprydning, å gjøre alt klart for en ny syklus. Nå sår du et frø med egne ideer og initiativ. Det er nå 9-årssyklusen begynner. Det innbefatter at du er modig, åpen og setter i gang nye ideer. Vær besluttsom, planlegg. Følg drømmene dine, og begynn å se på hva som virkelig motiverer deg. Legg en strategi. Stol på din egen intuisjon, og stol på deg selv og forsøk å være uavhengig i planer eller utfordringer. Viljestyrken din kan bli satt på prøve. Det er din tur til å få den fremgangen du fortjener, enten det er i yrkeslivet eller i kjærligheten eller på andre områder av livet. Dette året setter virkelig retningen for de neste ni årene. Det kan føles vanskelig eller oppleves spennende og positivt. Du vil få mer kraft, viljestyrke og energi dette året. Det er et år i forandringens tegn.

2 Personlig år
SAMARBEID OG BALANSE
Dette er fortsettelsen av Personlig år 1 og frøet er i jorden. Det du startet da , trengs nå å videreutvikles. Dette året krever samarbeid, tålmodighet, utholdenhet og fortsatt utvikling av det du begynte forrige året. Arbeid med din emosjonelle side. Jobb med å få opp selvtilliten din. Ha tro på deg selv! Tiden er inne for å sette alt i bevegelse. Fortsett å fokusere på motivasjonene dine og skritt-for-skritt fremgang, slik at det du begynte forrige år kan utvikle seg videre. Forhold er også et område for fokus gjennom hele året. Ta vare på de du ikke har hatt tid til i Personlig år 1. Nøkkelord blir: Samarbeid og nære forhold. Husk på hvile da energien din ikke vil være helt på topp. Lytt til og respekter din indre stemme.

3 Personlig år
UTTRYKKSFORM OG FØLSOMHET
Dette året ønsker å utvikle og utvide livet ditt, og fokuset ditt. Gi kreativitet, inspirasjon og fantasi oppmerksomhet. Året bringer økt aktivitet og anerkjennelse. Entusiasme kommer inn i bildet. Du kan oppleve at du har det travelt og får et mer sosialt liv. Du kan inspirere andre. Hvis du blir forvirret over for mange retninger, plukk det som begeistrer deg mest. Søkelyset er på uttrykksform og kreativitet. Forsøk kreative kurs. Vær ute blant mennesker. Prøv en ny klesstil, nyt livet og kjenn på at livet kan være humørfylt og deilig. Sett fokus på å styrke selvtilliten. Tenk på deg selv og ta utviklingen din på alvor. Det du startet i Personlig år 1 kan bli mer synlig.

4 Personlig år
STABILITET OG PROSESS
Ta tak i det praktiske. Få orden på det som ikke fungerer. Organisering er nøkkelen dette året, inkludert fortsatt utvikling og fokus. Dette er året for å skjerpe dine evner. Øk konsentrasjonsevnen. Begynn å bruke dine talenter. La andre få nyte godt av kunnskapene dine. Legg en plan for fremtiden. og følg den. Forandre på ting du ikke er fornøyd med i livet ditt. Du kan føle deg litt begrenset på noen måter, men husk belønningen som ligger foran deg. Dette er et grunnleggende år og året ber deg om å avslutte detaljer hvor du fortsatt trenger støtte. Hold fokus på økonomien, hvis du har mulighet invester i konkrete ting. Det som grunnlegges nå får du nytte av i lang tid. Du legger grunnsteinen til ditt eget hus, dvs deg selv og livet ditt. Planlegg, vær tålmodig, gå i dybden for å oppnå trygghet.

5 Personlig år
FRIHET OG DISIPLIN
Dette året lover belønninger og fremgang for det du utviklet i de fire foregående årene. Det vil ofte komme muligheter til å avansere i forskjellige retninger. Dette året har du mer energi og kan komme i kontakt med mange muligheter. Ikke alt vil bli noe av. I perioder kan man følge seg splittet i ulike retninger, så fokus er viktig. Året ber om fleksibilitet, da livet kan gå litt opp og ned. Det kan skje en del uventede og plutselige utviklinger. Noen ganger kan det bli satt søkelys på forhold på avstand og på reiser. Har du ikke mulighet til å reise, så reis mentalt via bøker og filmer Skaff deg ny kunnskap og være åpen for nye muligheter. Året kan innebære noe risiko, men det er belønning som året ønsker å bringe.

6 Personlig år
VISJON OG AKSEPTERING
Nøkkelen dette året er forhold til familie, venner og medarbeidere. Det er et år hvor du kan tenke helhet når det gjelder deg selv, ditt forhold til andre mennesker og omgivelser. Søkelyset er satt mer på hjemlige områder for eksempel oppussing av hjemmet. Kjærlighet og personlige interesser er også i søkelyset så vel som lidenskapen som knytter oss til kreativiteten vår. Et helhetlig år som har å gjøre med alle aspektene av deg selv. Et godt år for å starte et eget firma, eller inngå yrkesmessige kontrakter. Det er også fokus på egenkjærlighet, forbindelser og oppfostring/utdanning/ernæring, kropp og sjel. Forsøk å fordel ansvarligheten, det er viktig at alle kan få mulighet til å ha et godt liv uten å bli tynget ned av ansvar. Et år for å fremme ditt eget engasjement. Et engasjerende år.

7 Personlig år
TRO OG ÅPENHET
Dette er en slags ferietid/fritid/avkoplingsår, en time-out. Det er et år for å se inn i deg selv. Det vil bli oppnådd mye gjennom refleksjon og personlig forbedring. Det er en tid for å stille noen viktige spørsmål: hva er ditt livs formål, og hva ønsker du at livet ditt skal være. Det er en tid for å søke en dypere forståelse for din indre natur. Ensomhet og tilbaketrekking er ofte et behov for å roe ned sinnet ditt og komme i kontakt med hva som virkelig betyr noe for deg. Det kan være gunstig å være i nærheten av vann, noe som vil virke samlende på energiene dine. Vær så mye du kan ute i naturen.

8 Personlig år
OVERFLOD OG STYRKE
Etter refleksjonen det forrige året, er det tid for å forflytte seg fra den indre verden inn i den ytre verden og manifestere på større områder hva du har arbeidet med de siste 7 årene. Dette er et handlingens år, spesielt for de som er født 8, 17, 26. Et år for arbeid, tjene penger, få jobben gjort og skaffe deg materiell trygghet. Et år for å få kontroll over inntekten og ditt eget liv. Forsøk å balansere din indre styrke og bygg opp din autoritet. Invester gjerne. Materielle spørsmål, karriere og dyktighet og prestasjoner i verden kommer i forgrunnen. Organisering er viktig igjen, og økonomisk vinning er mulig. I et travelt og energisk år som dette, er det viktig å formidle til familien at du er glad i dem, og jobber så mye for at alle skal ha det trygt og godt.

9 personlig år
INTEGRITET OG VISDOM
Som personlig år 7 inviterer Personlig år 9 deg til å gi ekstra oppmerksomhet til din indre verden. Du er uteksaminert fra en syklus av erfaringer, dette er et overgangsår. En tid for oppsummering og en tid for å se fremover. Dette gjelder spesielt de som er født 9, 18, 27. Det er tid for å fullføre mange områder av erfaringer slik at du kan forflytte deg fritt inn i den neste syklusen foran deg, uten å bære med deg unødvendig bagasje. Et år for opprydding. Kast det gamle og ting du ikke har brukt på en tid. Avslutt gamle valg, og gjør deg klar for nye valg og nye muligheter som kommer i Personlig år 1. Det er en “la det gamle gå” som en forventing for fremtidige muligheter som eksisterer i deg. Takknemlighet og medfølelse er spesielt viktig i denne perioden. Intensiteten i ditt følelsesliv kan forsterkes. Tenk over ditt engasjement når det gjelder andre mennesker. Kan du hjelpe noen steder?